Ταυτίζονται με τις επισημάνσεις της Γενικής Γραμματείας Δασών επί Ελ. Φραγκιουδάκη

forestfires-700x357.jpg - 95.32 Kb

Οι πρόσφατες πυρκαγιές, που κατέκαψαν την Ανατολική Αττική, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και άλλες περιοχές της χώρας αναδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη να επανεξεταστεί το πλαίσιο της Δασικής πυροπροστασίας, με βάση  τις προτάσεις που εδώ και χρόνια έχει καταθέσει η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ). Την, ήδη, χαώδη κατάσταση, που αντιμετωπίζουμε επιτείνει και η λανθασμένη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της κατάσβεσης των Δασικών πυρκαγιών, από την Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει επιπρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις στην έγκαιρη κατάσβεση των πυρκαγιών. Προκειμένου να υπάρξει άμεση πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση των Δασικών πυρκαγιών, η ΟΚΕ έχει καταθέτει από ετών μια σειρά προτάσεων για να σταματήσει η υποβάθμιση του Δασικού περιβάλλοντος, να μην θρηνούμε ανθρώπινα θύματα και για να υπάρξει επιτέλους ολοκληρωμένος επανασχεδιασμός σε επιστημονική βάση της Δασοπυρόσβεσης: 1) Πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, το οποίο προβλέπει, να επανέλθει το σύστημα των Σχολών Εκπαίδευσης Δασοπυροσβεστών, με έμφαση, ειδικά, στην εκπαίδευση Συντονιστών Δασοπυρόσβεσης, γιατί, σήμερα, καθήκοντα Συντονιστή ασκούν οι ίδιοι οι Πυροσβέστες, που αγνοούν εν πολλοίς, επιστημονικά, την οργάνωση της Δασοπυρόσβεσης και για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, έχουμε θρηνήσει και πολλά θύματα, Πυροσβέστες. 2) Η πρόληψη και η κατάσβεση των Δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνυπάρχουν διοικητικά και όχι να είναι διαχωρισμένες, σε διάφορες Υπηρεσίες, όπως συμβαίνει, σήμερα, διότι έτσι, δεν χρηματοδοτούνται έργα πρόληψης, όπως είναι η συντήρηση και η βελτίωση του Δασικού οδικού μας δικτύου, οι καλλιεργητικές υλοτομίες ή οι θαμνεύσεις, οι καθαρισμοί κ.λπ. 3)  Όπως έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η αναδάσωση αποτελεί υποχρέωση του κράτους, για την αποκατάσταση του φυσικού μας περιβάλλοντος, όμως, παρ’ όλα αυτά, το κράτος δεν χρηματοδοτεί, πλέον, ούτε τις αναδασώσεις, ούτε δημιουργεί φυτώρια. Θα πρέπει το κράτος να μεριμνά, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, να αναδασώνονται οι καμένες περιοχές, όπου, με βάση τις επιστημονικές μελέτες, κρίνεται αναγκαία η τεχνική παρέμβαση, με αναδασώσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να λειτουργούν και οι αναγκαίες οργανωτικές υποδομές, στα Δασικά φυτώρια και στις Υπηρεσίες Αναδασώσεων. 4) Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην, επί εικοσιτετραώρου βάσεως, φύλαξη των καμένων περιοχών, μετά από την κατάσβεση, προκειμένου να μην υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Σε αυτή την δραστηριότητα θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά, ο εθελοντισμός και οι τοπικές κοινωνίες. 5) Θα πρέπει να οργανωθούν πολλά επίγεια τμήματα, άμεσης επέμβασης, διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, με βάση έναν ευρύτερο πανελλαδικό σχεδιασμό, με βασικό στόχο, την άμεση αναγγελία και άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων και μετά να καλούνται οι εναέριες δυνάμεις, όταν ο Συντονιστής θα εκτιμά, ότι δεν θα μπορεί να γίνει κάτι, με τα επίγεια μέσα. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Πρώτα καλούνται οι εναέριες δυνάμεις και όταν ξεφύγει πλέον η φωτιά, προσπαθούν να τη σβήσουν με τις επίγειες δυνάμεις, μια τακτική, που έχει προκαλέσει τον δεκαπλασιασμό των δαπανών αλλά επίσης και τον δεκαπλασιασμό των καταστροφών και που, επίσης, αποδεικνύει την τραγική αποτυχία της ασκούμενης κρατικής πολιτικής πρόληψης αλλά και κατάσβεσης των Δασικών πυρκαγιών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να εξετάσουν με την πρέπουσα σοβαρότητα τις προτάσεις της ΟΚΕ, οι οποίες αποτελούν προϊόν ενδελεχούς έρευνας και πολύ προσεκτικής προσέγγισης του όλου ζητήματος.

Pin It on Pinterest