Καταστατικό Oμάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης

Άρθρο 1 Ίδρυση
Άρθρο 2 Έδρα – Έμβλημα
Άρθρο 3 Αρχές και σκοποί
Άρθρο 4 Συμμετοχή στην Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης
Άρθρο 5 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
Άρθρο 6 Δικαιώματα των φίλων
Άρθρο 7 Πρωτοβάθμια οργάνωση 
Άρθρο 8 Δίκτυα Πρωτοβουλίας Πολιτών
Άρθρο 9 Συνέδριο – Σύνθεση
Άρθρο 10 Αρμοδιότητες  Συνεδρίου 
Άρθρο 11 Σύγκλιση Συνεδρίου
Άρθρο 12 Πρόεδρος
Άρθρο 13 Κοινοβουλευτική Ομάδα
Άρθρο 14 Κεντρική Επιτροπή
Άρθρο 15 Εκτελεστική Γραμματεία
Άρθρο 16 Διαδίκτυο
Άρθρο 17 Άλλα ΜΜΕ
Άρθρο 18 Ανάδειξη υποψηφίων Βουλευτών 
Άρθρο 19 Οικονομικοί πόροι της κίνησης
Άρθρο 20 Οικονομική Επιτροπή 
Άρθρο 21 Τροποποίηση του Καταστατικού
Άρθρο 22 Άλλα θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1 Ίδρυση

Η πολιτική κίνηση που ιδρύθηκε με την κατά νόμο δήλωση, στις 19-2-2010, ονομάζεται “Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης”.

Άρθρο 2 Έδρα – Έμβλημα

1. Η έδρα της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης βρίσκεται στην Αθήνα.

2. Το έμβλημά της αποτελείται από ένα αριστερό ημικύκλιο, στου οποίου το εσωτερικό παρουσιάζονται 6 ανθρωπόμορφα σχήματα, που τα 3 έχουν κλίση προς τα κάτω και τα άλλα 3 κλίση προς τα πάνω και που από πάνω προς τα κάτω έχουν τα εξής χρώματα: κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, γαλάζιο, μπλε και μπλε σκούρο. Στα δεξιά του ημικυκλίου αυτού υπάρχει με πράσινα, κεφαλαία γράμματα η λέξη ΟΚΕ, όπου στο Κ η κάτω δεξιά λοξή γραμμή επεκτείνεται προς τα κάτω δεξιά.

Άρθρο 3 Αρχές και σκοποί

Η «Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης» ξεκίνησε σαν μια κίνηση ενεργών πολιτών, που μετεξελίχτηκε σε πολιτικό φορέα, για να μπορέσει να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών και στην εξυγίανση της δημόσιαςζωής. Έχει την άποψη ότι η Δημοκρατία είναι μια διαδικασία που χρειάζεται συνεχή βελτίωση και ότι κεντρικό «εργαλείο» για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η διάκριση Νομοθετικής, Εκτελεστικής και Δικαστικής Εξουσίας είναι μια εξαιρετική ασφαλιστική δικλείδα για την Δημοκρατία, αρκεί βέβαια να τηρείται. Για να γίνει όμως αυτό πράξη, χρειάζεται μια ευρεία θεσμική και διοικητική μεταρρύθμιση, που θα αναστηλώσει τους θεσμούς, θα επαναφέρει τις αξίες και θα αποκαταστήσει τις ισορροπίες. Προς αυτή την κατεύθυνση και ακολουθώντας ένα μακροπρόθεσμο οικονομικό όραμα, θα πρέπει να χτίσουμε από την αρχή μια ισόρροπη σχέση ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ορθολογικού κεντρικού σχεδιασμού. Ο δημόσιος τομέας, που αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά του κρατικού οικοδομήματος, θα πρέπει να τεθεί και πάλι σε πλήρη και σύγχρονη  λειτουργία, με εξελιγμένες μεθόδους μάνατζμεντ. Η ναυτιλία θα μπορούσε να είναι  μια σημαντική παράμετρος εξόδου από την οικονομική κρίση, με την επιστροφή της ελληνόκτητης χωρητικότητας στην Ελληνική σημαία. Η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης πιστεύει ότι μια πολιτική ελέγχου ποιότητας και τιμών είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητη για την προστασία της εθνικής οικονομίας και της υγείας των πολιτών. Θεωρούμε την ανάπτυξη, σαν μια λέξη κλειδί, για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, αρκεί να δοθούν πραγματικά κίνητρα, που να συνδυάζονται με ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Στον 21ο αιώνα, τον αιώνα που σημαδεύεται από τις μεγάλες κλιματολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές στον πλανήτη, η συμμετοχή του κράτους στην παγκόσμια προσπάθεια για την επιβολή μέτρων προστασίας από τις επιβλαβείς ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, μόλις τώρα αρχίζει. Έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε ορισμένα από τα ωραιότερα δασικά οικοσυστήματα της Ευρώπης αλλά παρ’ όλα αυτά η έλλειψη δασικής πολιτικής, όπως και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προστασία των δασών είναι παραπάνω από προφανείς. Εδώ και χρόνια εξυφαίνεται από ορισμένους κύκλους, ένα σχέδιο απαξίωσης των δασικών υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση του όλου συστήματος δασοπροστασίας και αυτό έχουμε χρέος να το αντιμετωπίσουμε, με συγκεκριμένα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα. Οι Εθνικές γαίες, απευθείας κληροδότημα στον Ελληνικό λαό  από τους απελευθερωτικούς αγώνες και τις επιμέρους συνθήκες που ακολούθησαν, είναι μια εθνική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και συνδέονται με την ίδια τη σύσταση του Ελληνικού κράτους. Οι τίτλοι, για τις Εθνικές γαίες, είναι αυτές καθ’ εαυτές οι συνθήκες και απ’ αυτές προέρχεται και το μαχητό τεκμήριο του Δημοσίου.  Για να προστατευτεί, λοιπόν, αυτή η κοινοκτημοσύνη του Ελληνικού λαού, θα πρέπει να ιδρυθεί ένας ενιαίος ανεξάρτητος φορέας, που θα αποκαλύπτει, θα προστατεύει και θα διαχειρίζεται τις Εθνικές γαίες, ενόψει μάλιστα και της κατάρτισης του Εθνικού κτηματολογίου. Στα πλαίσια αυτών των αναγκαιοτήτων πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε την «Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης», ώστε να δοθεί  η δυνατότητα στον απλό πολίτη να εξισορροπήσει δια της παρουσίας του την απουσία κοινωνικής προοπτικής. Ελπίζουμε ότι αυτό θα σημάνει και την ώρα που θα πάψει να υφίσταται όλη αυτή η πνευματική και πολιτισμική παρακμή, για να χτιστεί στη θέση της μια νέα κοινωνία, προϊόν μιας νέας γόνιμης ιδεολογικής ζύμωσης και ενός νέου, ορθά εμπνευσμένου κοινωνικού προσανατολισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΛΗ & ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ

Άρθρο 4  Συμμετοχή στην Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης

1. Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης σαν μέλη ή σαν φίλοι, εφ’ όσον αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού.
2. Τα μέλη και οι φίλοι της Ομάδας μπορούν να παραιτηθούν με απλή γραπτή δήλωσή τους προς την περιφερειακή οργάνωση όπου ανήκουν ή προς την Εκτελεστική Γραμματεία.

Άρθρο 5 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

1. Τα μέλη της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της κίνησης.
2. Έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις, την οργανωτική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της κίνησης.
3. Η ετήσια συνδρομή και η εκάστοτε αναπροσαρμογή της καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή με εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Η πρώτη ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 10 ευρώ ανά μέλος ή φίλο.                                                                                                                           
4. Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του, μπορεί να διαγραφεί από τα μητρώα μελών. Το μέλος που απώλεσε την ιδιότητα του μέλους, μεταγράφεται στα μητρώα φίλων της κίνησης, όπου μετά πάροδο δύο ετών αποφασίζεται, από την Εκτελεστική Γραμματεία, η επανεγγραφή του ή μη σαν μέλος.
5. Τα μέλη της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης είναι δυνατόν να υποχρεωθούν σε απώλεια της ιδιότητάς τους,  με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας,  εάν κριθεί ότι δημιουργούν πρόβλημα με τη συμπεριφορά τους ή με τις δραστηριότητές τους.

Άρθρο 6 Δικαιώματα των φίλων

1. Οι φίλοι της Ομάδας έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες.
2. Οι φίλοι μπορούν να γίνουν μέλη, με απλή γραπτή δήλωσή τους στα αρμόδια όργανα, τα οποία και τους εγγράφουν στο μητρώο μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 7 Πρωτοβάθμια οργάνωση

1. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις αποτελούν το θεμέλιο της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης και διακρίνονται σε τοπικές ή θεματικές οργανώσεις.
2. Οι τοπικές ή θεματικές οργανώσεις συγκροτούνται στη γειτονιά, στην Κοινότητα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα, στον Δήμο ή στην Περιφέρεια.
3. Πρωτοβάθμια οργάνωση συγκροτείται από 3 (τρία) τουλάχιστον μέλη.  
4. Κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση εκλέγει υποχρεωτικά έναν Γραμματέα.
5. Η συγκρότηση, καθώς και η λειτουργία των πρωτοβάθμιων οργανώσεων καθορίζονται με Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ανάγκες που διέπουν την κάθε πρωτοβουλία.

Άρθρο 8 Δίκτυα Πρωτοβουλίας Πολιτών

1. Η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης υποστηρίζει την δημιουργία ή την ένταξη μέσα στην κίνηση Δικτύων Πρωτοβουλίας Πολιτών. Τα Δίκτυα μπορεί να έχουν σαν ιδρυτική τους αφετηρία την κίνηση ή άλλες αυτόνομες από αυτήν κινήσεις και πρωτοβουλίες, πάντα σύμφωνες ή παραπλήσιες με τους σκοπούς της κίνησής μας.
2. Τα Δίκτυα Πρωτοβουλίας Πολιτών συνιστούν μια ακόμα δυνατότητα συμμετοχής και κοινωνικής παρέμβασης. Όμως η ιδιότητα του μέλους ή του φίλου αποκτάται μόνο με την εγγραφή στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις.
3. Κάθε Δίκτυο μπορεί να εκλέξει Συντονιστική Επιτροπή, εάν χρειάζεται αλλά οπωσδήποτε πρέπει να εκλέξει Συντονιστή. Οι Συντονιστές των κατά τόπους Δικτύων καλούνται και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 
4. Η οργανωτική δομή και η λειτουργία των Δικτύων καθορίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας τους, που εκπονείται από τα μέλη του Δικτύου και εγκρίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 9 Συνέδριο – Σύνθεση

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της κίνησης και συγκροτείται από τον  Πρόεδρο, τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό του Συνεδρίου.

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Συνεδρίου

1. Το Συνέδριο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α) Καθορίζει την κεντρική ιδεολογία της κίνησης
β) Εγκρίνει τη λογοδοσία της Κεντρικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα της κίνησης                                                                                                                                                 γ) Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής                                                                                                                                                                                                                       δ) Εκλέγει τον Πρόεδρο της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης                                                                                                                                                                                        ε) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη                                                                                                                                                        στ) Εγκρίνει και τροποποιεί το καταστατικό 
2. Η διαδικασία των συζητήσεων στο Συνέδριο και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό, που καταρτίζεται, τροποποιείται και εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή

Άρθρο 11 Σύγκληση του Συνεδρίου

1.Το Συνέδριο προκηρύσσεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη διεξαγωγή του. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης του Συνεδρίου, όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής.
2. Η προσυνεδριακή διαδικασία γίνεται μέσα στις οργανώσεις της κίνησης και τερματίζεται με την εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριο.

Άρθρο 12 Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης εκπροσωπεί την κίνηση σε όλες τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 
2. Προεδρεύει στην Εκτελεστική Γραμματεία, εισηγείται σε αυτήν όπως εισηγείται και στην Κεντρική Επιτροπή και στο Συνέδριο πάνω στις ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις. Επίσης προεδρεύει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. 
3. Όταν η έγκαιρη σύγκληση της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι δύσκολη, παίρνει θέση πάνω σε επείγοντα ή επίκαιρα ζητήματα.
4. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Κεντρ. Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας.
5. Ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από τα μέλη και από τους φίλους της κίνησης κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του Συνεδρίου. Η διαδικασία εκλογής ρυθμίζεται με κανονισμό της Κεντρικής Επιτροπής.
6. Πρώτος Πρόεδρος αναλαμβάνει το ιδρυτικό μέλος της Ομάδας, Βασίλης Αναστασόπουλος του Κωνσταντίνου.
7. Αμφισβήτηση του Προέδρου γίνεται είτε από την πλειοψηφία των 3/5 της Κεντρικής Επιτροπής είτε από το Συνέδριο.

Άρθρο 13 Κοινοβουλευτική Ομάδα

1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές της κίνησης.
2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Άρθρο 14 Κεντρική Επιτροπή

1. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο της κίνησης μετά το Συνέδριο.
2. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνουν τον αριθμό των 80 (ογδόντα) ατόμων και εκλέγονται από το Συνέδριο.                                  
3. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν αποφασιστεί νωρίτερα.
4. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή θα εκλεγεί από το πρώτο Συνέδριο, που θα συγκληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 15 Εκτελεστική Γραμματεία

1. Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι το όργανο μέσω του οποίου ασκείται η διοίκηση και υλοποιούνται οι αποφάσεις της Ομάδας.                  
2. Τα μέλη της εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή, με μυστική ψηφοφορία.
3. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της κίνησης και 14 (δέκα τέσσερα) μέλη, που εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή. 
3. Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
4. Κανονισμός, που εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή, ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας.
5. Η πρώτη Εκτελεστική Γραμματεία θα εκλεγεί από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τους: Βασίλη Αναστασόπουλο, σαν Πρόεδρο, Νικηφόρο Μπακάλη, Αλίκη Παϊκαρά, Αφροδίτη Παπακώστα και Γιώργο Φράγκο και θα ασκεί τα καθήκοντά της, μέχρι την εκλογή νέας Εκτελεστικής Γραμματείας, από την Κεντρική Επιτροπή, που θα εκλεγεί από το πρώτο Συνέδριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 16 Διαδίκτυο

Η διαδικτυακή ιστοσελίδα της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης φέρει την ονομασία «Ο Ιχνηλάτης». Διευθύνεται από αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της κίνησης.

Άρθρο 17 Άλλα ΜΜΕ

Η Ομάδα μπορεί να ιδρύσει ή να συμμετάσχει και σε άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Γραμματείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 18 Επιλογή υποψήφιων Βουλευτών

1. Η Εκτελεστική Γραμματεία καταρτίζει τους καταλόγους των υποψήφιων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
2. Για το σκοπό αυτό συγκροτούνται Επιτροπές Νομού που έχουν αποκλειστικό καθήκον την υποβολή προτάσεων προς την Εκτελεστική Γραμματεία σχετικά με τα ονόματα των υποψηφίων Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών.
3. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση το ήθος, τις ικανότητες και τα προσωπικά ταλέντα του κάθε υποψήφιου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 19 Οικονομικοί πόροι της κίνησης

1. Οι οικονομικοί πόροι της κίνησης είναι η κρατική χρηματοδότηση, η συγκέντρωση ποσών από κάθε άλλη πηγή,  ιδίως από συνδρομές, τακτικές και έκτακτες εισφορές μελών, Βουλευτών και φίλων, οι οικονομικές εξορμήσεις, οι δωρεές, τα δάνεια, τα μερίσματα, οι τόκοι, η εκμετάλλευση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
2. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Άρθρο 20 Οικονομική Επιτροπή

1. Την ευθύνη για τα οικονομικά της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης έχει πενταμελής Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει την δυνατότητα του τακτικού ετήσιου ελέγχου και του έκτακτου ελέγχου σε όλες τις οργανώσεις και τα όργανα της κίνησης. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητά στοιχεία, διευκρινίσεις και διασαφήσεις, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική για τα όργανα στα οποία απευθύνεται.
2. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής επιλέγονται από την Εκτελεστική Γραμματεία και εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής απαγορεύεται να κατέχει οποιοδήποτε κυβερνητικό αξίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 21 Τροποποίηση Καταστατικού

Το Καταστατικό της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης μπορεί να αλλάξει  κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Επιτροπής, με απόφαση του Συνεδρίου και με απαρτία 3/5 των συνέδρων, όπως και με πλειοψηφία επίσης 3/5 αυτών που συμμετέχουν.

Άρθρο 22 Άλλα θέματα

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, που δεν καλύπτεται από το Καταστατικό, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Κεντρική Επιτροπή, στα πλαίσια των γενικότερων αρχών, που διέπουν την Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

(Έπονται 206 υπογραφές)

Pin It on Pinterest