Χωρίς καμία μνεία στην κατασκευή της «Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων», της περιοχής του Ασωπού, όπως επιτάσσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που εκδόθηκε, κατόπιν του πολυετούς αγώνα, τόσο της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (OKE), όσο και της Συντονιστικής Επιτροπής Ασωπού, ο Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας Κώστας image 3.jpg - 157.34 KbΜπακογιάννης παρουσίασε τη μελέτη του Παρατηρητηρίου & Κέντρου Προαγωγής Υγείας, στον Δήμο Τανάγρας. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έρχονται να επικαιροποιήσουν τις ενέργειες μας, όσο και το σκεπτικό της απόφασης, που δίνει εμπεριστατωμένες απαντήσεις στο πρόβλημα του Ασωπού. Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου γίνονται αποδεκτά τα αιτήματά μας στο σύνολό τους όπως διατυπώθηκαν με την από 19 Οκτωβρίου 2009 αίτησή μας, προς το ΣτΕ. Με αυτή ζητούσαμε την… κατασκευή της πιο πάνω Κεντρικής Μονάδας και των συνοδών αυτής έργων (δίκτυο αποχέτευσης βιομηχανικών αποβλήτων), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Νόμου 3010/2002. Πρόκειται για τη μόνη επιστημονικά ενδεδειγμένη λύση για την προστασία της υγείας των κατοίκων των παρασώπιων περιοχών της Αττικής και της Βοιωτίας. Επίσης, είχαμε ζητήσει και το ΣτΕ έκανε δεκτό, τη σύνταξη και την προώθηση Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 2 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 23 του Νόμου 1650/1986, που να χαρακτηρίζει την περιοχή λεκάνης απορροής του χειμάρρου Ασωπού, ως προστατευόμενη ζώνη, υπό αυστηρό νομικό καθεστώς (Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων). Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουμε ότι όλη αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση, που επικρατεί σήμερα στον Ασωπό, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει εγκατασταθεί ο κατάλληλος Ελεγκτικός Μηχανισμός, ο οποίος θα ελέγξει, αποτελεσματικά, τις Βιομηχανίες της περιοχής. Βασική προϋπόθεση, όμως, για την ύπαρξη αυτού του μηχανισμού, είναι η λειτουργία της Κεντρικής αυτής Μονάδας και η στελέχωσή της με επιστημονικό προσωπικό 30 έως 40 ατόμων, το οποίο θα ελέγχει τι απόβλητο θα στέλνουν οι Βιομηχανίες. Σε περίπτωση δε, που ο πρωτοβάθμιος καθαρισμός των βιομηχανιών δεν είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα όρια, τότε θα επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα, άμεσα, από τον Φορέα Διαχείρισης της Κεντρικής Μονάδας, μια πρακτική, που ήδη εφαρμόζεται σε όλες τις Βιομηχανικές Περιοχές της υφηλίου, εδώ και περίπου 60 χρόνια. Αλλά και στην χώρα μας, το σύστημα αυτό λειτουργεί μέχρι τώρα με απόλυτη επιτυχία, σε όλες, σχεδόν, τις θεσμοθετημένες και οργανωμένες Βιομηχανικές Περιοχές (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή, Τρίπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Δράμα, Kιλκίς κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει συνεπεξεργασία βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων (δηλαδή τα αστικά λύματα των γύρω χωριών να διοχετεύονται στην Κεντρική Μονάδα), μια διαδικασία που ακολουθείται, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Είναι κοινός τόπος, όταν οι σύγχρονες κοινωνίες πρόκειται να δημιουργήσουν μια Βιομηχανική Περιοχή, πρώτα να κατασκευάζουν τη Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων και μετά, στην περίμετρό της, να ανεγείρονται τα Εργοστάσια. Στην περίπτωση, όμως, του Ασωπού, παρατηρείται το διεθνές παράδοξο, να λειτουργεί μια τεράστια, άτυπη και άναρχη βιομηχανική ζώνη, χωρίς πουθενά να υπάρχει η Κεντρική Μονάδα και όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής (οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση κ.λπ.). Αν και η απόφαση υπήρξε προϊόν της ευφυούς στρατηγικής της ΟΚΕ και της μεθοδικότητας την οποία επέδειξε, κινητοποιώντας τις τοπικές κοινωνίες, κάποιοι επεδίωξαν να δρέψουν τις δάφνες των προσπαθειών που καταβάλαμε, φτάνοντας μέχρι του σημείου να απαγορεύσουν εκδηλώσεις της ομάδας μας, προκειμένου οι θιγόμενοι πολίτες να μην πληροφορηθούν τις ευεργετικές συνέπειες αλλά και τα πλεονεκτήματα, που προσδίδει στην περιοχή και στους ιδιώτες η ως άνω απόφαση. Και στην τελευταία συνέντευξη, όμως, του Κώστα Μπακογιάννη, δεν δόθηκε, όπως προαναφέραμε, η δέουσα σημασία στην απόφαση του ΣτΕ, που αποτελεί «το Ευαγγέλιο», προκειμένου να υλοποιηθούν τα μέτρα απορρύπανσης της περιοχής, όπως επίσης και στον αγώνα των κατοίκων.

Pin It on Pinterest