Βασίλης Αναστασόπουλος: “Μετά από έρευνα, ανακαλύψαμε τον περιώνυμο κωδικό 5000, ο οποίος φέρει τον τίτλο πιστωτικά έσοδα και ο οποίος, το 2015, παρουσίασε μία ανεξήγητη και αιφνιδιαστική άνοδο, που κατέγραψε το Ελεγκτικό Συνέδριο, της τάξης των 610 δις.
Συγκεκριμένα από 161 δις που ήταν το 2014, εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα χρόνο στα 771 δις! Το χρέος αυτό είναι ιδιωτικό και φορτώθηκε στους ώμους του Έλληνα φορολογούμενου, με αυτό τον παράνομο τρόπο, διότι οι Κυβερνήσεις δεν είχαν κανένα δικαίωμα να υπογράψουν ομόλογα του Δημοσίου, ώστε να καλύψουν χρέη ιδιωτών.
Διαπράχθηκε η μεγαλύτερη παρανομία γιατί το Ελληνικό κράτος δεν έλαβε καμία εξασφάλιση για τα ομόλογα, τα οποία εξέδωσε, υπέρ των τραπεζών. Θα έπρεπε, δηλαδή, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, να πάρει, σαν εγγύηση, είτε ακίνητη περιουσία, είτε διαθέσιμα τραπεζών σε χρήμα, είτε μετοχές”.

Pin It on Pinterest